Velkommen

Nome videregående skole ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 21. august.

God sommer!

Nå er sommeren her

Nome vgs, avd. Søve og Telemark Bygdeungdomslag har inngått samarbeidsavtale.

Telemark Bygdeungdomslag (TBUL) er underordnet Norges Bygdeungdomslag som er en landsdekkende organisasjon av og for ungdom, som jobber for levende bygder og for å tilby våre medlemmer alle muligheter.

Den naturlige skolesekken 2016-17

Litt fra den naturlige skolesekken hos oss 2016-17