Rekordbesøk på Åpen skole på Søve

Åpen skole avdeling Søve 25/11

Over 90 elever fra 10. klasse på praksiskurs!

Praksiskursrekord! Over 90 elever fra 10. klasse på praksiskurs/hospitering i undervisningen på Nome videregående Avd. Søve.

Øvingsjakt etter rådyr i Søves skoger!

Høsten er jakttid for elevene som har valgt skogbruk, skogbruk med jakt og friluftsliv eller fordypning jakt og friluftsliv.

Fem unge utøvere mottok toppidrettsstipend i 2016: Iselin Maria Moen Solheim, Salavat Khatuev, Aslak Nenseter, Snorre Holtan Løken og Jonas Abrahamsen. (Foto: Kai Hansen)

Toppidrettsstipend 2018

Telemark fylkeskommune lyser ut 3 til 5 toppidrettsstipend for 2018 til unge idrettsutøvere fra Telemark. Totalt er det avsatt 200 000 kroner til toppidrettsstipend i 2018.