Åpen skole

Program for åpen skole på Nome videregående skole avdeling Lunde 

Åpningstiden er fra kl 10:00 - 14:00

God jul og godt nytt år!

Nome videregående skole ønsker alle samarbeidspartnere og tidligere og nåværende elever God Jul og et riktig Godt Nytt år!

Rekordbesøk på Åpen skole på Søve

Åpen skole avdeling Søve 25/11

Over 90 elever fra 10. klasse på praksiskurs!

Praksiskursrekord! Over 90 elever fra 10. klasse på praksiskurs/hospitering i undervisningen på Nome videregående Avd. Søve.